Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecně

1.1. Provozovatel – provozovatel portálu Golfoveslevy.cz je společnost Golf Europe, s.r.o. se sídlem Kováků 1141/11, 150 00, Praha – Smíchov. Korespondenční adresa: Ostrovského 36, 150 00, Praha – Smíchov. Provozovatel, pokud není uvedeno jinak u konkrétní akce, pouze prezentuje nabídku Partnera a vybírá za něj platbu od Zákazníka.

1.2. Partner - Dodavatel produktu, služby, slevové akce Zákazníkovi podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba, která si objedná Slevu nabízenou Partnerem.

1.3. Sleva – zboží, služba, poukaz na slevu při prodeji, poukaz na vstup na sportoviště, balíček či další služby nabízené Partnerem na stránkách www.golfoveslevy.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Partnerem a Zákazníkem.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem se dále vedle těchto VOP řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.golfoveslevy.cz. Provozovatel může uzavřít se Zákazníkem Cestovní smlouvu mezi Zákazníkem a Partnerem, je-li k této činnosti Partnerem zmocněn. Zákazník má právo požadovat prokázání této skutečnosti.

3. Proces objednání služeb a jejich úhrady

3.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o slevu odesláním poptávkového formuláře. Závazné objednání slevy nastává v okamžiku úhrady dohodnuté ceny Zákazníkem.

3.2. Cena služby

Cena služby je určována Partnerem a již obsahuje uvedenou slevu, která je vypočtena vzhledem k běžným cenám.

3.3. Platební podmínky

Platba za slevu dle nabídky je prováděna Zákazníkem online, nebo v hotovosti dle podmínek uvedených u konkrétní akce na účet Provozovatele (pokud není uvedeno jinak).

4. Platnost poukazu a Reklamace

4.1. Platnost poukazu je uvedena v podmínkách akce i na samostatném poukazu, Zákazník je o ní informován předem a koupí s ní souhlasí.

4.2. Reklamace

1. Reklamace Zákazník provádí přímo u Partnera, dle pokynů uvedených na www stránkách Partnera.

2. Reklamace služeb Provozovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese info@golfeurope.cz nebo korespondenčně na adrese Provozovatele.

4.3. Rozhodné právo

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

6. Platnost a účinnost

6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010 Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.